Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2106454
(11)  Číslo patentu  12088 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07822541.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.11.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2106454 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.04.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102006059589 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.12.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.10.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22B 13/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2007/062268 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/074575 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Messer Austria GmbH; Am Kanal 2, 2352 Gumpoldskirchen; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  POTESSER Michael; Kärntner Str. 45, 8700 Leoben; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob spracovania surového olova 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.11.2022 
   Maximálna platnosť do  13.11.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2012 10/2012 SC4A
 
EP 2106454
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.10.2012 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.10.2013 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 09.10.2014 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 07.10.2015 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.09.2016 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.09.2017 11 232,00 EUR
7 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.10.2018 12 265,50 EUR
8 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 10.10.2019 13 298,50 EUR
9 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.10.2020 14 331,50 EUR
10 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.10.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2106454
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.07.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 18.07.2012 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.07.2012 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.09.2012 Typ Odoslané
EP 2106454
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku