Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2027317
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07797580.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.05.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2027317 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  439273 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.05.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.02.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D04B 1/22  D04B 1/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2007069233 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2007140145 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kolmes, Nathaniel; 1740 5th Drive NW, Hickory NC 28601; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DRIVER, Fred, Elton; 245 Old 60 Highway, Ronda, NC 28670; US;
SCHULEIN, Walter, Gordon; 19 Springate Court, Little Egg Harbor, NJ 08087; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2027317
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.04.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2027317
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (nebolo udelené E) 04.05.2021 Typ Odoslané
2 vnútrospisový list 10.05.2021 Typ Interné listy
EP 2027317
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku