Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2019671
(11)  Číslo patentu  18123 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07794581.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.05.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2019671 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.09.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  798018 P, 923415 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.05.2006, 13.04.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.02.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.05.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04  C07D 519/00  A61K 31/407  A61K 31/4192  A61K 31/496  A61K 31/395  A61K 38/19   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2007/010924 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/130626 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN; 3003 South State Street, Suite 2071, Ann Arbor, MI 48109; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WANG Shaomeng; 9343 Yorkshire Drive, Saline, MI 48116; US;
SUN Haiying; 1515 Jones Drive, Apt. 14, Ann Arbor, MI 48105; US;
QIN Dongguang; 2687 Arrowwood Trl., Ann Arbor, MI 48105; US;
NIKOLOVSKA-COLESKA Zaneta; 1425 McIntyre Drive, Ann Arbor, MI 48105; US;
QIU Su; 3309 Honeysuckle Drive, Ann Arbor, MI 48103; US;
PENG Yuefeng; 2666 Arrowwood Trail, Ann Arbor, MI 48105; US;
CAI Qian; 1512 Plymouth Road, Apt. 64, Ann Arbor, MI 48105; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Medziprodukty prípravy bivalentných mimetík Smac 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.05.2023 
   Maximálna platnosť do  04.05.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.05.2015 5/2015 SC4A
 
EP 2019671
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.12.2014 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2019671
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.04.2015 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.04.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.04.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.04.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 25.04.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 27.04.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 03.05.2021 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 21.04.2022 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2019671
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.12.2014 Typ Doručené
Plná moc 22.12.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.12.2014 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 27.02.2015 Typ Odoslané
Plná moc 05.03.2015 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.04.2015 Typ Odoslané
EP 2019671
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku