Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2007752
(11)  Číslo patentu  9120 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07754700.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.03.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2007752 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.08.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  788190 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.03.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.12.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.07.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/14  C07D 403/12  A61K 31/4184  C07D 239/47   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2007/008216 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/117399 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Janssen Pharmaceutica NV; Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  EDWARDS James P.; 8723 Hesby Court, San Diego, CA 92129; US;
KINDRACHUK David E.; 1317 Evergreen Drive, Cardiff By The Sea, CA 92007; US;
VENABLE Jennifer D.; 609 Glencrest Pl, Solana Beach, CA 92075-1440; US;
MAPES Christopher M.; 8255 Pasadena Avenue, La Mesa, CA 91941; US;
PIPPEL Daniel J.; 13106 Caminito Mar Villa, Del Mar, CA 92014; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Benzimidazol-2-yl pyrimidíny a pyrazíny ako modulátory receptora histamínu H4 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.03.2022 
   Maximálna platnosť do  30.03.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.07.2011 7/2011 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2007752
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.11.2010 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2007752
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 01.03.2011 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 09.03.2012 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 07.03.2013 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.03.2014 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 09.03.2015 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.03.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 10.02.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 12.02.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.02.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 27.02.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.02.2021 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2007752
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.11.2010 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.11.2010 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 04.01.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 01.03.2011 Typ Doručené
Plná moc 04.04.2011 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.07.2011 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 28.06.2022 Typ Odoslané
EP 2007752
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku