Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2004558
(11)  Číslo patentu  11987 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07731872.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.04.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2004558 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.03.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0651258 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.04.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.12.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C03B 5/20  C03B 5/235   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2007/051069 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/116183 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Saint-Gobain Glass France S.A.; 18, Avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PIERROT Laurent; 39 Rue de Clignancourt, 75018 Paris; FR;
LOPEPE Frédéric; Calle Luis Treillard, Piso 9, esc.izda., 33400 Salinas; FR;
PALMIERI Biagio; 5 Charles Faroux, Résidence le Puy du Roy - Bât B, 60200 Compiegne; FR;
JOUBAUD Laurent; 158 bld Magenta, 75010 Paris; FR;
PEDEBOSCQ Philippe; 27 Rue Pajol, 75018 Paris; FR;
MEUNIER Philippe; 11 Rue de Beauvais, 60280 Margny Les Compiegnes; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Pec s ponorným horákom a vrchným horákom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.04.2022 
   Maximálna platnosť do  04.04.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2012 9/2012 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2004558
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.06.2012 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2004558
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 22.05.2012 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.03.2013 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.03.2014 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 09.03.2015 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.03.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.03.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.03.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 12.03.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 13.03.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.03.2021 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2004558
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.06.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 22.06.2012 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.06.2012 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 29.06.2012 Typ Odoslané
Doplnenie údajov 11.07.2012 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.08.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 04.07.2022 Typ Odoslané
EP 2004558
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku