Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2018229
(11)  Číslo patentu  7077 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07724800.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.05.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2018229 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.11.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102006022570 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.05.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.01.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.07.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B05B 12/14  F04C 2/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2007/003874 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/131636 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dürr Systems GmbH; Carl-Benz-Strasse 34, 74321 Bietigheim-Bissingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HERRE Frank; Grossmoltenstr. 12, 71739 Oberriexingen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Nanášacie zariadenie a príslušný spôsob prevádzky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.05.2022 
   Maximálna platnosť do  02.05.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.07.2010 07/2010 SC4A
 
EP 2018229
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 29.04.2010 4 82,50 EUR
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 28.04.2011 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.04.2012 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.04.2013 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.04.2014 8 149,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.04.2015 9 165,50 EUR
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.05.2016 10 199,00 EUR
8 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.05.2017 11 232,00 EUR
9 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 30.04.2018 12 265,50 EUR
10 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 25.04.2019 13 298,50 EUR
11 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 27.04.2020 14 331,50 EUR
12 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 30.04.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2018229
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.02.2010 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.02.2010 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 11.03.2010 Typ Odoslané
4 Plná moc 05.05.2010 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.06.2010 Typ Odoslané
EP 2018229
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.05.2010 Dürr Systems GmbH Dürr Systems GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku