Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2017560
(11)  Číslo patentu  7030 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07252705.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.07.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2017560 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.12.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.01.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.07.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F27D 27/00  C22B 9/00  B01F 23/00  C22B 21/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FOSECO INTERNATIONAL LIMITED; Barlborough Offices 2 Midland Way, Central Park, Barlborough Links Derbyshire S43 4XA; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Schmeisser Dirk; Thebenkamp 3, 46342 Velen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Otočné miešacie zariadenie na úpravu roztaveného kovu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.07.2023 
   Maximálna platnosť do  05.07.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.07.2010 7/2010 SC4A
 
EP 2017560
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.02.2010 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2017560
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 25.11.2009 66,00 EUR 3 20.08.2010 66,00 EUR
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 28.06.2010 82,50 EUR 4
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 20.06.2011 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.06.2012 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.06.2013 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.06.2014 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.06.2015 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.06.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.06.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.06.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.06.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.06.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.06.2021 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 20.06.2022 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2017560
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.02.2010 Typ Doručené
Plná moc 24.02.2010 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.02.2010 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.07.2010 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 02.08.2010 Typ Odoslané
vnútrospisový list 18.08.2010 Typ Interné listy
EP 2017560
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku