Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1911922
(11)  Číslo patentu  17726 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07117766.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.10.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  1911922 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.07.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  06020685, 06076847 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.10.2006, 06.10.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.04.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.03.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E06B 1/60   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Deceuninck NV; Bruggesteenweg 164, 8830 Hooglede-Gits; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hanssens Wim; Klaproosstraat 8, 8930 Menen; BE;
Vandewiele Willy Emiel Camiel; Kruidenstraat 38, 8020 Ruddervoorde; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Svorka pre montáž rámu na stenu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.10.2023 
   Maximálna platnosť do  02.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.03.2015 3/2015 SC4A
 
EP 1911922
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.10.2014 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1911922
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.10.2014 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.09.2015 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.09.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.09.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.09.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 19.09.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.09.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 20.09.2021 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 20.09.2022 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1911922
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.09.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 16.10.2014 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.10.2014 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 27.11.2014 Typ Odoslané
Plná moc 15.01.2015 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.02.2015 Typ Odoslané
EP 1911922
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku