Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1935464
(11)  Číslo patentu  6032 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07020954.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.10.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  1935464 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.06.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102006062349 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.12.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.06.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2009 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A63G 21/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Aquarena Freizeitanlagen GmbH; Karl-Eybl-Gasse 1/3/14, 3504 Krems-Stein; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Braun Rainer; Schauinslandweg 20, 71106 Magstadt; DE;
Schmudermayer Manfred; Ruppersthal 125, 3701 Grossweikersdorf; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Viera Mešková; ul. 29. augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Vodná kĺzačka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.10.2022 
   Maximálna platnosť do  25.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2009 12/2009 SC4A
 
EP 1935464
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 25.09.2009 3 66,00 EUR
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 30.09.2010 4 82,50 EUR
3 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 13.10.2011 5 99,50 EUR
4 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 09.10.2012 6 116,00 EUR
5 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 11.10.2013 7 132,50 EUR
6 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.10.2014 8 149,00 EUR
7 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 14.10.2015 9 165,50 EUR
8 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 12.10.2016 10 199,00 EUR
9 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.09.2017 11 232,00 EUR
10 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 10.10.2018 12 265,50 EUR
11 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 30.09.2019 13 298,50 EUR
12 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 22.09.2020 14 331,50 EUR
13 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.10.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1935464
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.08.2009 Typ Doručené
1a Plná moc 14.08.2009 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.09.2009 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.11.2009 Typ Odoslané
EP 1935464
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku