Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1916322
(11)  Číslo patentu  10626 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07019873.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.10.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  1916322 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.08.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  588984 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.10.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.04.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.03.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D01G 1/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Johns Manville; 717 Seventeenth Street, Denver, CO 80202; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Magula Miroslav; Hospodarska 78, 917 00 Trnava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Sekačka a spôsob sekania nenavinutých lineárnych predmetov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.10.2023 
   Maximálna platnosť do  11.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.03.2012 3/2012 SC4A
 
EP 1916322
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.11.2011 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1916322
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 19.10.2011 199,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.09.2012 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.09.2013 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.09.2014 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.09.2015 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.09.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.09.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.09.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 19.09.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.09.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 20.09.2021 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 20.09.2022 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1916322
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.10.2011 Typ Doručené
Plná moc 31.10.2011 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.10.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zastavenie konania 31.10.2011 Typ Doručené
Žiadosť o zastavenie konania 03.11.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.11.2011 Typ Platba
všeobecný referátnik 01.12.2011 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 19.12.2011 Typ Odoslané
Plná moc 09.01.2012 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.02.2012 Typ Odoslané
EP 1916322
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku