Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 1918444
(11)  Patent Number  12082 
(96)  European Application Number  07019790.0 
(96)  European Application Date  10.10.2007 
(97)  European Patent Number  1918444 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  06.06.2012 
(31)  Priority Number  102006051711 
(32)  Priority Date  30.10.2006 
(33)  Country or Authority of Priority  DE 
(97)  European Application Publication Date  07.05.2008 
(45)  European Patent Translation Publication Date  02.10.2012 
(51)  International Patent Classification  D06F 37/20  D06F 37/26   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Miele & Cie. KG; Carl-Miele-Strasse 29, 33332 Gütersloh; DE 
(72)  Inventor(s)  Hollenhorst Matthias; Helfkamp 33, 59556 Lippstadt; DE 
(74)  Attorney(s)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Title  Zásobník pracieho kúpeľa so stabilizačným závažím pre práčku 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  Yes 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  10.10.2022 
   Patent in Force maximum until  10.10.2027 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2012 10/2012 SC4A
2 Ponuky licencií na európske patenty 02.10.2012 10/2012 QA4A
 
EP 1918444
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.07.2012 58,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 1918444
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.10.2012 58,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.10.2013 66,25 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 07.10.2014 74,50 EUR 8
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 01.10.2015 82,75 EUR 9
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 30.09.2016 99,50 EUR 10
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 09.10.2017 232,00 EUR 11
7 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 08.10.2018 265,50 EUR 12
8 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 07.10.2019 149,25 EUR 13
9 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 30.09.2020 165,75 EUR 14
10 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 04.10.2021 182,50 EUR 15

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 1918444
S/N Item Name Date Type Document Payment
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.07.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.07.2012 Type Payment
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 25.07.2012 Type Sent document
4 Ponuka licencie 26.07.2012 Type Delivered
5 Plná moc 01.08.2012 Type Delivered
6 oznámenie o zápise ponuky licencie 15.08.2012 Type Sent document
7 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.09.2012 Type Sent document
8 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 18.02.2019 Type Sent document
9 rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 18.02.2019 Type Sent document
10 vnútrospisový list 20.02.2019 Type Internal Letter
11 vnútrospisový list 06.03.2019 Type Internal Letter
EP 1918444
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku