Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1918444
(11)  Číslo patentu  12082 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07019790.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.10.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  1918444 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.06.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102006051711 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.10.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.05.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D06F 37/20  D06F 37/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Miele & Cie. KG; Carl-Miele-Strasse 29, 33332 Gütersloh; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hollenhorst Matthias; Helfkamp 33, 59556 Lippstadt; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zásobník pracieho kúpeľa so stabilizačným závažím pre práčku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Áno 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.10.2023 
   Maximálna platnosť do  10.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2012 10/2012 SC4A
2 Ponuky licencií na európske patenty 02.10.2012 10/2012 QA4A
 
EP 1918444
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.07.2012 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1918444
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.10.2012 58,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.10.2013 66,25 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 07.10.2014 74,50 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 01.10.2015 82,75 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 30.09.2016 99,50 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 09.10.2017 232,00 EUR 11 21.02.2019 116,00 EUR
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 08.10.2018 265,50 EUR 12 08.03.2019 132,75 EUR
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 07.10.2019 149,25 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 30.09.2020 165,75 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 04.10.2021 182,50 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 27.09.2022 199,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1918444
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.07.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.07.2012 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 25.07.2012 Typ Odoslané
Ponuka licencie 26.07.2012 Typ Doručené
Plná moc 01.08.2012 Typ Doručené
oznámenie o zápise ponuky licencie 15.08.2012 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.09.2012 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 18.02.2019 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 18.02.2019 Typ Odoslané
vnútrospisový list 20.02.2019 Typ Interné listy
vnútrospisový list 06.03.2019 Typ Interné listy
EP 1918444
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku