Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1862237
(11)  Číslo patentu  5134 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07009501.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.05.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  1862237 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.10.2008 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102006025272 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.05.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.12.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.07.2009 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21D 43/10  B21D 43/11  B21D 43/05   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Schuler Pressen GmbH & Co. KG; Bahnhofstrasse 41, 73033 Göppingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Dangelmayr Andreas; Sonnenhalde 1, 73113 Ottenbach; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Usporiadanie chápadla polotovaru na automatickú výmenu toolingu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.05.2022 
   Maximálna platnosť do  11.05.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.07.2009 07/2009 SC4A
 
EP 1862237
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 05.05.2009 3 66,00 EUR
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 03.05.2010 4 82,50 EUR
3 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 28.04.2011 5 99,50 EUR
4 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.05.2012 6 116,00 EUR
5 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 30.04.2013 7 132,50 EUR
6 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 06.05.2014 8 149,00 EUR
7 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 30.04.2015 9 165,50 EUR
8 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 06.05.2016 10 199,00 EUR
9 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 05.05.2017 11 232,00 EUR
10 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.04.2018 12 265,50 EUR
11 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 02.05.2019 13 298,50 EUR
12 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 29.04.2020 14 331,50 EUR
13 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 03.05.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1862237
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.01.2009 Typ Doručené
1a Plná moc 15.01.2009 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.01.2009 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 24.03.2009 Typ Odoslané
4 Plná moc 28.04.2009 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.06.2009 Typ Odoslané
EP 1862237
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku