Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1854936
(11)  Číslo patentu  26614 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07009162.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.05.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  1854936 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.12.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102006021402 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.05.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.11.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.06.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04F 13/06  E06B 1/62   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Braun August; České Vrbné 2390, 370 11 České Budějovice; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Braun August; České Vrbné 2390, 370 11 České Budějovice; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Lišta pod omietku s viditeľnou oblasťou z transparentného plastu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.05.2022 
   Maximálna platnosť do  07.05.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.06.2018 06/2018 SC4A
 
EP 1854936
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 25.04.2018 12 265,50 EUR
2 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 25.04.2019 13 298,50 EUR
3 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 27.04.2020 14 331,50 EUR
4 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 03.05.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1854936
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.03.2018 Typ Doručené
1a Opis 14.03.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.03.2018 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 09.04.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 09.04.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.05.2018 Typ Odoslané
EP 1854936
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku