Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1840085
(11)  Číslo patentu  22621 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07004497.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.03.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  1840085 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.10.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102006012268 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.03.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.10.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.04.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C01F 7/02  C01F 7/44  C08K 3/22  C09K 21/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nabaltec AG; Alustrasse 50-52, 924 21 Schwandorf; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Reimer Alfred, Dr.; Jägerweg 2, 93437 Furth i. Wald; DE;
Sauerwein Reiner, Dr.; Pfaffenberg 1, 92449 Steinberg am See; DE;
Sorgalla Manfred; Wöhlerstrasse 2, 92421 Schwandorf; DE;
Edenharter Ludwig; Orffstrasse 3, 93133 Burglengenfeld; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby jemne kryštalického böhmitu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.03.2022 
   Maximálna platnosť do  06.03.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2017 4/2017 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 1840085
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.11.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1840085
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.02.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 22.02.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 22.02.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 21.02.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 01.03.2021 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1840085
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.11.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.11.2016 Typ Platba
Plná moc 28.11.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.04.2017 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 09.06.2022 Typ Odoslané
EP 1840085
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku