Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1948690
(11)  Číslo patentu  17002 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06846312.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.11.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1948690 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.06.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  736680 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.11.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.07.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.11.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 9/64  C12N 15/57  A61K 38/48  A61P 7/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2006/060927 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/059513 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Children's Hospital of Philadelphia; 34th Street & Civic Center Boulevard, Philadelphia, PA 19104; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CAMIRE Rodney M.; 38 Brearly Drive, Sicklerville, NJ 08081; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kompozície a spôsoby na modulovania hemostázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.11.2022 
   Maximálna platnosť do  15.11.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.11.2014 11/2014 SC4A
 
EP 1948690
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 07.11.2014 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 05.11.2015 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.10.2016 11 232,00 EUR
9 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 17.10.2017 12 265,50 EUR
10 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.10.2018 13 298,50 EUR
11 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 10.10.2019 14 331,50 EUR
12 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.10.2020 15 365,00 EUR
13 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 13.10.2021 16 398,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1948690
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.09.2014 Typ Doručené
1a Plná moc 08.09.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.09.2014 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.10.2014 Typ Odoslané
EP 1948690
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku