Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1941026
(11)  Číslo patentu  16818 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06844211.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.10.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1941026 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.06.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  729573 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.10.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.07.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 5/071   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2006/041256 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/050498 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wyeth LLC; 235 East 42nd Street, New York, NY 10017-5755; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LUAN Yen-Tung; 3 Armand Drive, Chelmsford, MA 01824; US;
WANG Wenge; 1 Hollow Ridge Road, North Chelmsford, MA 01863; US;
THODAY Paul; 4 Carriage Way, Sterling, MA 01564; US;
DRAPEAU Denis; 55 Old Farm Road, Salem, NH 03079; US;
CHOU Judy; 251 Wood Street, Lexington, MA 02421; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsoby produkcie proteínu použitím zlúčenín proti starnutiu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.10.2023 
   Maximálna platnosť do  24.10.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2014 10/2014 SC4A
 
EP 1941026
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.08.2014 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1941026
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 08.08.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.09.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.09.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.09.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 26.09.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 23.09.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 07.10.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 17.09.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 19.09.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1941026
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.07.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 25.07.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.08.2014 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.09.2014 Typ Odoslané
EP 1941026
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku