Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 1969148
(11)  Patent Number  15919 
(96)  European Application Number  06835359.8 
(96)  European Application Date  22.12.2006 
(97)  European Patent Number  1969148 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  11.12.2013 
(31)  Priority Number  20050129515 
(32)  Priority Date  26.12.2005 
(33)  Country or Authority of Priority  KR 
(97)  European Application Publication Date  17.09.2008 
(45)  European Patent Translation Publication Date  03.06.2014 
(51)  International Patent Classification  C21D 9/46  C22C 38/02  C22C 38/04  C22C 38/06  C22C 38/12  C22C 38/60  C21D 8/02   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/KR2006/005655 
(87)  International Publication Number  WO 2007/075008 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  POSCO Co., Ltd; 6261, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 37859; KR 
(72)  Inventor(s)  KIM Seong-Ju; c/o Technology Development Center, IP Group, POSCO, 700 Geumho-dong, Gwangyang, Cheonlanam-do 545-711; KR;
SOHN Il-Ryoung; c/o POSCO, 1 Koedong-dong Nam-ku, Pohang, Kyungsangbook-do 790-300; KR;
HWANG Hyun-Gyu; c/o POSCO, 1 Koedong-dong Nam-ku, Pohang, Kyungsangbook-do 790-300; KR;
LEE Seung-Bok; c/o POSCO, 1 Koedong-dong Nam-ku, Pohang, Kyungsangbook-do 790-300; KR 
(74)  Attorney(s)   
(54)  Title  Spôsob výroby oceľového plechu s vysokou pevnosťou a tvarovateľnosťou a s výbornými pokovovacími vlastnosťami 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  22.12.2023 
   Patent in Force maximum until  22.12.2026 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.06.2014 6/2014 SC4A
2 Zmeny mien 10.11.2022 21/2022 TC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 21.12.2022 24/2022 PC4A
 
EP 1969148
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.03.2014 116,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.11.2022 15,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 1969148
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 11.02.2014 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.10.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 12.10.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.11.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.11.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.12.2018 597,00 EUR 13 07.03.2019 298,50 EUR
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 13.11.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 22.12.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 22.10.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 31.10.2022 464,50 EUR 17

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 1969148
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.03.2014 Type Delivered
Plná moc 05.03.2014 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.03.2014 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.04.2014 Type Sent document
rozhodnutie o vrátení preplatku z udržiavacieho poplatku 19.02.2019 Type Sent document
vnútrospisový list 05.03.2019 Type Internal Letter
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 16.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 16.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 16.09.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 16.09.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 16.09.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 19.09.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 19.09.2022 Type Sent document
oznámenie o zápise zmeny 13.10.2022 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 15.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 15.11.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 15.11.2022 Type Sent document
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 24.11.2022 Type Sent document
EP 1969148
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.10.2022 POSCO Holdings Inc. Posco
2 Prevod majiteľa 24.11.2022 POSCO Co., Ltd POSCO Holdings Inc.
3 Ukončenie zastupovania 24.11.2022 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku