Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1969533
(11)  Číslo patentu  12284 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06830183.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.11.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1969533 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.07.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102005062827 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.12.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.09.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06K 19/073  G06K 19/077  G06K 19/07   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2006/069039 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/074011 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bundesdruckerei GmbH; Oranienstrasse 91, 10958 Berlin; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MUTH Oliver; Sameiskystrasse 4, 12277 Berlin; DE;
PFLUGHOEFFT Malte; Reinickendorfer Strasse 63, 13347 Berlin; DE;
HOPPE Andreas; Mohrenfalterstrasse 27, 12683 Berlin; DE;
PASCHKE Manfred; An der Wildbahn 61, 16352 Basdorf; DE;
DRESSEL Olaf; Strasse der Gemeinschaft 25B, 14641 Wustermark; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Dokument s dátovým úložiskom, zariadenie a spôsob na čítanie rádiovej etikety a počítačový programový produkt 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.11.2023 
   Maximálna platnosť do  29.11.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2012 11/2012 SC4A
 
EP 1969533
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.08.2012 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1969533
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.11.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.11.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.11.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.11.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.11.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.11.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 19.11.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.11.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.11.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 16.11.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.11.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1969533
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.08.2012 Typ Doručené
Plná moc 21.08.2012 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2012 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.10.2012 Typ Odoslané
EP 1969533
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku