Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1960428
(11)  Číslo patentu  10251 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06829502.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.12.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1960428 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.07.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  05027090 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.12.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.08.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.01.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/18  A61K 39/395  A61P 25/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2006/011914 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/068429 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F.Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LOETSCHER Hansruedi; Frankenstrasse 18, CH-4313 Möhlin; CH;
HUBER Walter; Ziegelhofweg 62, CH-4303 Kaiseraugst; CH;
SCHUHBAUER Diana; Davidsbodenstrasse 72, CH-4052 Basel; CH;
WEYER Karl; Im Rumpel 16, 79415 Bad Bellingen; DE;
BROCKHAUS Manfred; Talweg 29, CH-4126 Bettingen; CH;
BOHRMANN Bernd; Mohrhaldenstrasse 166B, CH-4125 Riehen; CH;
KOLL Hans; Bluetenanger 42, 85247 Oberroth; DE;
SCHAUBMAR Andreas; St. Klara Strasse 41, 82377 Penzberg; DE;
LANG Kurt; Langoner Strasse 10, 82377 Penzberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Protilátky proti amyloidu beta s glykozyláciou vo variabilnej oblasti 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.12.2023 
   Maximálna platnosť do  11.12.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.01.2012 1/2012 SC4A
 
EP 1960428
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.10.2011 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1960428
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.11.2011 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.11.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 22.11.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.11.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.11.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.11.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.11.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 22.11.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 25.11.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 15.11.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.11.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1960428
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.10.2011 Typ Doručené
Plná moc 18.10.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.10.2011 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.01.2012 Typ Odoslané
EP 1960428
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku