Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 1979758
(11)  Patent Number  6324 
(96)  European Application Number  06828477.7 
(96)  European Application Date  21.12.2006 
(97)  European Patent Number  1979758 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  15.07.2009 
(31)  Priority Number  20060058 
(32)  Priority Date  26.01.2006 
(33)  Country or Authority of Priority  CZ 
(97)  European Application Publication Date  15.10.2008 
(45)  European Patent Translation Publication Date  08.02.2010 
(51)  International Patent Classification  G01R 31/3193  H04L 1/06  B61L 7/06  B61L 21/06   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/CZ2006/000095 
(87)  International Publication Number  WO 2007/085208 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  AZD Praha S.R.O.; Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10; CZ 
(72)  Inventor(s)  FARAN Antonín; Kremická 3031/11, 141 00 Praha 4; CZ;
MLNAŘÍK Karel; Jaselská 267/5, 280 04 Kolín 4; CZ;
SRB Stanislav; Nad Zlíchovem 458/20, 150 00 Praha 6; CZ;
BUKAČ Pavel; Za Baštou 1358, 280 05 Kolín 5; CZ;
DOBIÁŠ Radek; Novosibiřská 665, 190 00 Praha 9; CZ 
(74)  Attorney(s)  SLOVAKIAPATENT, Patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
(54)  Title  Spôsob jednorazovej kalibrácie digitálnej meracej sústavy pracujúcej v režime minimálneho počtu vetiev zo všetkých možných vetiev 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  21.12.2023 
   Patent in Force maximum until  21.12.2026 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.02.2010 2/2010 SC4A
 
EP 1979758
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.11.2009 116,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 1979758
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 27.10.2009 82,50 EUR 4
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 23.11.2010 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 25.10.2011 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.09.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.10.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.09.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.09.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.12.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.12.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.12.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 29.11.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 25.11.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 14.12.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 21.11.2022 464,50 EUR 17

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 1979758
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.10.2009 Type Delivered
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.10.2009 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 19.10.2009 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 10.11.2009 Type Sent document
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.11.2009 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.01.2010 Type Sent document
EP 1979758
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku