Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1979758
(11)  Číslo patentu  6324 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06828477.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.12.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1979758 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.07.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20060058 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.01.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.10.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.02.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01R 31/3193  H04L 1/06  B61L 7/06  B61L 21/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CZ2006/000095 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/085208 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AZD Praha S.R.O.; Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FARAN Antonín; Kremická 3031/11, 141 00 Praha 4; CZ;
MLNAŘÍK Karel; Jaselská 267/5, 280 04 Kolín 4; CZ;
SRB Stanislav; Nad Zlíchovem 458/20, 150 00 Praha 6; CZ;
BUKAČ Pavel; Za Baštou 1358, 280 05 Kolín 5; CZ;
DOBIÁŠ Radek; Novosibiřská 665, 190 00 Praha 9; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  SLOVAKIAPATENT, Patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
(54)  Názov  Spôsob jednorazovej kalibrácie digitálnej meracej sústavy pracujúcej v režime minimálneho počtu vetiev zo všetkých možných vetiev 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.12.2023 
   Maximálna platnosť do  21.12.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.02.2010 2/2010 SC4A
 
EP 1979758
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.11.2009 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1979758
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 27.10.2009 82,50 EUR 4
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 23.11.2010 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 25.10.2011 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.09.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.10.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.09.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.09.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.12.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.12.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.12.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 29.11.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 25.11.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 14.12.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 21.11.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1979758
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.10.2009 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.10.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 19.10.2009 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 10.11.2009 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.11.2009 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.01.2010 Typ Odoslané
EP 1979758
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku