Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1942868
(11)  Číslo patentu  24543 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06827036.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.10.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1942868 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.04.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  732221 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.11.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.07.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/08  A61K 47/02  A61K 9/19  A61K 38/48  A61K 47/18  A61K 47/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2006/042258 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/053533 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wyeth LLC; 235 East 42nd Street, New York, NY 10017-5755; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WEBB Chandra A.; 313 Gage Hill Road, Pelham, NH 03076; US;
ZERFAS Julie; 3 Stewart Road, Reading, MA 01867; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Roztok chloridu sodného na rekonštitúciu alebo riedenie liečiv 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  18-2017 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.10.2023 
   Maximálna platnosť do  27.10.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2017 11/2017 SC4A
 
EP 1942868
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.06.2017 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1942868
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 04.05.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 26.09.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 23.09.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.10.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 17.09.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 19.09.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1942868
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.06.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.06.2017 Typ Doručené
Plná moc 19.06.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.07.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.10.2017 Typ Odoslané
EP 1942868
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku