Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1954684
(11)  Číslo patentu  16638 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06823467.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.11.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1954684 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.05.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2005330590 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.11.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.08.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 263/34  C07D 263/32  C07D 413/12  A61K 31/422  A61P 17/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2006/323066 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/058338 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.; 9, Kanda-Tsukasa-machi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OKADA Minoru; c/o OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 1122-73, Nishihamakita-cho, Ako-shi, Hyogo, 678-0207; JP;
KATO Masaya; c/o OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 1122-73, Nishihamakita-cho, Ako-shi, Hyogo, 678-0207; JP;
SATO Norifumi; c/o OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 1122-73, Nishihamakita-cho, Ako-shi, Hyogo, 678-0207; JP;
UNO Tetsuyuki; c/o OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 1122-73, Nishihamakita-cho, Ako-shi, Hyogo, 678-0207; JP;
KITAGAKI Hideki; c/o OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 1122-73, Nishihamakita-cho, Ako-shi, Hyogo, 678-0207; JP;
HARUTA Junpei; c/o OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 1122-73, Nishihamakita-cho, Ako-shi, Hyogo, 678-0207; JP;
HIYAMA Hidetaka; c/o OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 1122-73, Nishihamakita-cho, Ako-shi, Hyogo, 678-0207; JP;
SHIBATA Tomonori; c/o OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 1122-73, Nishihamakita-cho, Ako-shi, Hyogo, 678-0207; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Oxazolová zlúčenina a farmaceutická kompozícia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.11.2022 
   Maximálna platnosť do  14.11.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2014 10/2014 SC4A
 
EP 1954684
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.11.2014 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.11.2015 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.11.2016 11 232,00 EUR
46 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 17.10.2017 12 265,50 EUR
47 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.10.2018 13 298,50 EUR
48 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 10.10.2019 14 331,50 EUR
49 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.10.2020 15 365,00 EUR
50 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 13.10.2021 16 398,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1954684
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.07.2014 Typ Doručené
1a Plná moc 15.07.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.07.2014 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.09.2014 Typ Odoslané
EP 1954684
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku