Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1958213
(11)  Číslo patentu  9945 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06823398.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.11.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1958213 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.05.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2005354370, 2006116544 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.12.2005, 20.04.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP, JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.08.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.11.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01B 13/34  B05B 13/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2006/322696 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/066476 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  YAZAKI CORPORATION; 4-28, Mita 1-chome Minato-ku, Tokyo 108-8333; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YANAGAWA Naoki; c/o Yazaki Parts Co., Ltd., 206-1, Nunohikihara, Makinohara-shi, Shizuoka 421-0407; JP;
ICHIKAWA Hiroaki; c/o Yazaki Parts Co., Ltd., 206-1, Nunohikihara, Makinohara-shi, Shizuoka 421-0407; JP;
AGATA Masahiko; c/o Yazaki Parts Co., Ltd., 206-1, Nunohikihara, Makinohara-shi, Shizuoka 421-0407; JP;
OSADA Tatsuo; c/o Yazaki Parts Co., Ltd., 206-1, Nunohikihara, Makinohara-shi,, Shizuoka 421-0407; JP;
KINEZUKA Kenji; c/o Yazaki Parts Co., Ltd., 206-1, Nunohikihara, Makinohara-shi, Shizuoka 421-0407; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob farbenia elektrických vodičov a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.11.2022 
   Maximálna platnosť do  08.11.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.11.2011 11/2011 SC4A
 
EP 1958213
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.11.2011 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 05.11.2012 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 04.10.2013 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 09.10.2014 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 07.10.2015 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.10.2016 11 232,00 EUR
25 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 17.10.2017 12 265,50 EUR
26 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.10.2018 13 298,50 EUR
27 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 10.10.2019 14 331,50 EUR
28 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.10.2020 15 365,00 EUR
29 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 13.10.2021 16 398,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1958213
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.08.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 22.08.2011 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2011 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.10.2011 Typ Odoslané
EP 1958213
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku