Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1951631
(11)  Číslo patentu  6386 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06818812.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.11.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1951631 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.11.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102005056600, 102006028122 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.11.2005, 15.06.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.08.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.03.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C03B 9/38   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2006/011297 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/059994 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gerresheimer Glas GmbH; Benrather Strasse 18-20, 40213 Düsseldorf; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KAMMERER Ralf; Hornisgrindestr. 97, 77866 Rheinau; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Chladenie ústia stroja na výrobu obalového skla, ako aj spôsob chladenia ústia sklenenej nádoby pri predtvarovaní v stroji na výrobu obalového skla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.11.2023 
   Maximálna platnosť do  24.11.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.03.2010 3/2010 SC4A
 
EP 1951631
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.11.2009 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1951631
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 16.11.2009 82,50 EUR 4
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 22.11.2010 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.11.2011 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 16.11.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.11.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 14.11.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.11.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.11.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.11.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 13.11.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 10.11.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 16.11.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 16.11.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1951631
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.11.2009 Typ Doručené
Plná moc 24.11.2009 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.11.2009 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.02.2010 Typ Odoslané
EP 1951631
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku