Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1960352
(11)  Číslo patentu  15186 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06818709.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.11.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1960352 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.08.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  05292724 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.12.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.08.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 261/14  C07C 275/26  C07C 275/30  C07C 275/34  C07C 323/44  C07D 213/40  C07D 213/75  C07D 233/54  C07D 249/14  C07D 295/088  C07D 295/215  C07D 307/52  C07D 319/08  C07D 333/20  C07D 333/36   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2006/011156 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/068330 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Merck Patent GmbH; Frankfurter Strasse 250, 642 93 Darmstadt; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CARNIATO Denis; 33, avenue du Marechal de Lattre de Tassigny, F-91460 Marcoussis; FR;
CHARON Christine; 1, chemin de la Justice, F-91940 Gometz-le-Chatel; FR;
GLEITZ Johannes; Schuknechtstrasse 52, 64289 Darmstadt; DE;
ROCHE Didier; 1, rue Chateaubriand, F-91400 Saclay; FR;
HOCK Bjoern; Friedrich-Ebert-Strasse 53, 63477 Maintal; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Deriváty 2-adamantylmočoviny ako selektívne inhibítory 11-beta-HSD1 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.11.2022 
   Maximálna platnosť do  22.11.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2014 02/2014 SC4A
 
EP 1960352
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 04.11.2013 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 12.11.2014 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 05.11.2015 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.10.2016 11 232,00 EUR
33 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 17.10.2017 12 265,50 EUR
34 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.10.2018 13 298,50 EUR
35 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 10.10.2019 14 331,50 EUR
36 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.10.2020 15 365,00 EUR
37 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 13.10.2021 16 398,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1960352
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.10.2013 Typ Doručené
1a Plná moc 31.10.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2013 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.01.2014 Typ Odoslané
EP 1960352
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku