Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1965658
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06817510.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.11.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1965658 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  737946 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.11.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.09.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23K 20/158  A23K 50/80   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  AU2006001737 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2007056823 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation; Black Mountain Science and Innovation Park Clunies Ross Street, Acton ACT 2601; AU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MILLER, Matthew, Robert; 3 Bonnington Road, West Hobart, Tasmania 7000; AU;
CARTER, Christopher, Guy; 24 Allison Avenue, Riverside, Tasmania 7250; AU;
NICHOLS, Peter, David; 14 Gourlay Street, West Hobart, Tasmania 7000; AU;
SINGH, Surinder, Pal; 10 Lucas Place, Downer, Australian Capital Territory 2602; AU;
ZHOU, Xue-Rong; 53 Heydon Cresent, Evatt, Australian Capital Territory 2617; AU;
GREEN, Allan, Graham; 6-53 Elimatta Street, Braddon, Australian Capital Territory 2612; AU 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 1965658
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1965658
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 1965658
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku