Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1939204
(11)  Číslo patentu  13856 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06811925.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.10.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1939204 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.01.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2005304395, 2006147019 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.10.2005, 26.05.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP, JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.07.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04  A61K 31/519  A61K 31/55  A61K 45/00  A61P 13/08  A61P 15/00  A61P 15/18  A61P 17/02  A61P 17/10  A61P 17/14  A61P 19/00  A61P 25/20  A61P 25/28  A61P 35/00  A61P 43/00  C07D 495/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2006/320681 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/046392 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kissei Pharmaceutical Co., Ltd.; 19-48, Yoshino, Matsumoto-shi, Nagano 399-8710; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OHNO Kohsuke; Central Research Laboratories, Kissei Pharmaceutical Co., Ltd., 4365-1, Hotaka-Kashiwabara, Azumino-shi, Nagano, 399-8304; JP;
MIYAGI Takashi; Central Research Laboratories, Kissei Pharmaceutical Co., Ltd., 4365-1, Hotaka-Kashiwabara, Azumino-shi, Nagano, 399-8304; JP;
OZAWA Tomonaga; Central Research Laboratories, Kissei Pharmaceutical Co., Ltd., 4365-1, Hotaka-Kashiwabara, Azumino-shi, Nagano, 399-8304; JP;
FUSHIMI Nobuhiko; Central Research Laboratories, Kissei Pharmaceutical Co., Ltd., 4365-1, Hotaka-Kashiwabara, Azumino-shi, Nagano, 399-8304; JP;
YONEKUBO Shigeru; Central Research Laboratories, Kissei Pharmaceutical Co., Ltd., 4365-1, Hotaka-Kashiwabara, Azumino-shi, Nagano, 399-8304; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kondenzované heterocyklické deriváty, liečivé kompozície, ktoré ich obsahujú, a ich použitie v medicíne 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.10.2023 
   Maximálna platnosť do  17.10.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2013 7/2013 SC4A
 
EP 1939204
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.03.2013 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1939204
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.09.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 23.09.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 30.09.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.09.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.09.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.09.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 19.09.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 05.10.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 30.09.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 14.09.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1939204
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.03.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.04.2013 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 05.04.2013 Typ Odoslané
Plná moc 29.04.2013 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.07.2013 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 21.11.2022 Typ Odoslané
EP 1939204
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku