Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1940813
(11)  Číslo patentu  8523 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06806461.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.10.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1940813 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.11.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  05023222, 06004191 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.10.2005, 02.03.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.07.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.04.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 277/56  C07D 231/14  C07D 213/89  C07D 207/46  C07D 207/34  C07C 211/61  C07C 205/45  C07C 205/37  C07C 205/12  C07C 205/06  A01N 43/36  A01N 43/40  A01N 43/56  A01N 43/78   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2006/010185 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/048556 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Syngenta Participations AG; Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TOBLER Hans; Syngenta Crop Protection AG Birsigstrasse 129, CH-4054 Basel; CH;
WALTER Harald; Syngenta Crop Protection Münchwilen AG Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein; CH;
EHRENFREUND Josef; Muehlebachweg 29, CH-4123 Allschwill; CH;
CORSI Camilla; Syngenta Crop Protection Münchwilen AG Schaffhauserstrasse, CH-4332 Stein; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Deriváty heterocyklických amidov vhodné ako mikrobiocidy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50005-2018 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.10.2023 
   Maximálna platnosť do  23.10.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.04.2011 4/2011 SC4A
 
EP 1940813
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.01.2011 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1940813
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 11.10.2011 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 09.10.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.09.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.10.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.09.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.09.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.09.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 26.09.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 23.09.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 07.10.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 17.09.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 19.09.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1940813
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.01.2011 Typ Doručené
Plná moc 11.01.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.01.2011 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.03.2011 Typ Odoslané
EP 1940813
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku