Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1909561
(11)  Číslo patentu  7588 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06777668.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.07.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1909561 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.04.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  05016064, 05018611 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.07.2005, 26.08.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.04.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.10.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01K 29/00  A01K 1/03  A01K 67/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2006/064053 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/014825 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BASF SE; Carl-Bosch-Strasse 38, 670 56 Ludwigshafen am Rhein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RAVENZWAAY Bennard Van; Rheinstrasse 6, 67122 Altrip; DE;
COELHO PALERMO CUNHA Georgia; Mainstrasse 2, 67117 Limburgerhof; DE;
MELLERT Werner; Alte Ziegelei 9, 67454 Hassloch; DE;
LOOSER Ralf; Hauptstrasse 2, 13158 Berlin; DE;
WALK Tilmann B.; Lessingstrasse 15, 14532 Kleinmachnow; DE;
WIEMER Jan C.; Henningsdorfer Str. 139a, 13503 Berlin; DE;
HAAKE Volker; Henningsdorfer Str. 143a, 13503 Berlin; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob získania a analýzy populácie cicavcov s prakticky totožným metabolómom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.07.2023 
   Maximálna platnosť do  10.07.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.10.2010 10/2010 SC4A
 
EP 1909561
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.07.2010 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1909561
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 09.07.2010 99,50 EUR 5
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 27.06.2011 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.06.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.07.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 07.07.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 08.07.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 08.07.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 10.07.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 09.07.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 27.06.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 23.06.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 22.06.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 21.06.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1909561
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.07.2010 Typ Doručené
Plná moc 07.07.2010 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.07.2010 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.09.2010 Typ Odoslané
EP 1909561
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku