Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1909782
(11)  Číslo patentu  12424 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06776605.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.08.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1909782 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.05.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  05107206 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.08.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.04.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/198  A61K 31/385  A61P 15/10  A61P 15/12  A61P 15/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2006/007733 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/017191 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Encrypta GmbH; Stichelfeldstrasse 3, 61350 Bad Homburg vor der Höhe; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WESSEL Klaus; Hinter der Mauer 102, 61118 Bad Vilbel; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Guniš Jaroslav, Mgr., ANIMUS, Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 4; SK 
(54)  Názov  Kompozície obsahujúce arginín a kyselinu R-alfa lipoovú a ich použitie na zlepšenie sexuálnej funkcie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.08.2022 
   Maximálna platnosť do  04.08.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2012 12/2012 SC4A
 
EP 1909782
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.09.2012 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1909782
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.07.2012 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.07.2013 149,00 EUR 8
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.01.2015 331,00 EUR 9
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.08.2015 398,00 EUR 10
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 31.01.2017 464,00 EUR 11
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.01.2018 531,00 EUR 12
7 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.01.2019 597,00 EUR 13
8 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 03.02.2020 663,00 EUR 14
9 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 21.01.2021 730,00 EUR 15
10 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 21.01.2022 796,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1909782
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.08.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 03.09.2012 Typ Odoslané
3 Plná moc 05.09.2012 Typ Doručené
4 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.09.2012 Typ Platba
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.11.2012 Typ Odoslané
EP 1909782
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku