Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2049148
(11)  Číslo patentu  22746 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06769186.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.07.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  2049148 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.09.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.04.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/27  A61K 9/08  A61P 5/06  A61K 9/00  A61K 47/10  A61K 47/18  A61K 47/26  A61K 9/19  A61K 47/34   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2006/002640 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/004717 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Daewoong Co., Ltd.; 223-23, Sangdaewon-dong, Joongwon-gu, Sungnam-si, Gyunggi-do 462-120; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KIM Sun Hee; 1101-605, Hyundai Apt., Yongam-dong, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do 360-181; KR;
CHUNG Yo Kyung; NA-202, Eunhaeng Villa, Singal-ri 1-2, Giheung-eup, Yongin-si, Gyeonggi-do 449-595; KR;
CHANG Jae Young; 305-654, Soje-dong, Dong-gu, Daejeon 300-080; KR;
LEE Sang Kil; 126-904, Yeonwonmaeul Sangho Byoksan Apt., Mabuk-ri, Guseong-eup, Yongin-si, Gyeonggi-do 446-938; KR;
LEE Min Suk; F-303, Samho 3-cha Garden Apt., Banpo 1-dong, Seocho-gu, Seoul 137-761; KR;
PARK Seung Kook; 204-1403, Saetbyeolmaeul Dongseong Apt., Bundang-dong 35, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 463-030; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP, s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Stabilný kvapalný prípravok ľudského rastového hormónu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.07.2023 
   Maximálna platnosť do  06.07.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2017 6/2017 SC4A
 
EP 2049148
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2049148
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 30.06.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 22.06.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 25.06.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 24.06.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 28.06.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 21.06.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2049148
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.11.2016 Typ Doručené
Plná moc 25.11.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.11.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.05.2017 Typ Odoslané
EP 2049148
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku