Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1908085
(11)  Číslo patentu  10359 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06764812.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.06.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1908085 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0506661 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.06.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.04.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.01.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01F 27/40   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2006/001419 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/003736 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Magnier Philippe; 186 Avenue du Général de Gaulle, 78260 Acheres; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Magnier Philippe; 186 Avenue du Général de Gaulle, 78260 Achéres; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na predchádzanie explózií elektrického transformátora 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.06.2023 
   Maximálna platnosť do  22.06.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.01.2012 1/2012 SC4A
 
EP 1908085
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.11.2011 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1908085
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 01.06.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.05.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 23.06.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.06.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.06.2016 23,00 EUR 11
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 27.06.2016 209,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.06.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.06.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 17.06.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 22.06.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 21.06.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 21.06.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1908085
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.11.2011 Typ Doručené
Plná moc 04.11.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.11.2011 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.01.2012 Typ Odoslané
EP 1908085
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku