Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1888552
(11)  Číslo patentu  7074 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06763074.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.05.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1888552 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.12.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  05009669, 05018012 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.05.2005, 19.08.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.02.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.07.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 309/10  A61K 31/351   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2006/061956 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/117359 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Boehringer Ingelheim International GmbH; Binger Strasse 173, 552 16 Ingelheim am Rhein; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ECKHARDT Matthias; Kirschenweg 7, 88400 Biberach; DE;
HIMMELSBACH Frank; Ahornweg 16, 88441 Mittelbiberach; DE;
SICK Sandra; Erlenweg 3, 88454 Hochdorf; DE;
SCHUEHLE Martin; Sebastian Sailer Strasse 38, 88447 Oberhöfen; DE;
MARTIN Hans-Jürgen; Boehringer Ingelheim GmbH, CD Patents, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Kryštalická forma 1-chlór-4-(ß-D-glukopyranoz-1-yl)-2-[4-((S)-tetrahydrofuran-3-yloxy)-benzyl]benzénu, spôsob jej prípravy a jej použitie na prípravu liečiv 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.05.2022 
   Maximálna platnosť do  02.05.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.07.2010 07/2010 SC4A
 
EP 1888552
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 29.04.2010 5 99,50 EUR
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 28.04.2011 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.04.2012 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.04.2013 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 30.04.2014 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 30.04.2015 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.05.2016 11 232,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.05.2017 12 265,50 EUR
9 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 30.04.2018 13 298,50 EUR
10 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 25.04.2019 14 331,50 EUR
11 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 27.04.2020 15 365,00 EUR
12 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 30.04.2021 16 398,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1888552
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.03.2010 Typ Doručené
1a Plná moc 04.03.2010 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.03.2010 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.06.2010 Typ Odoslané
EP 1888552
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku