Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1902181
(11)  Číslo patentu  11882 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06762179.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.06.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1902181 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.03.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202005010486 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.06.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.03.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E02D 29/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2006/006134 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/000299 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  REHAU AG + Co; Rheniumhaus, 95111 Rehau; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HEGER Tobias; Hagenring 79, 38106 Braunschweig; DE;
KANIA Guido; Schlossweg 43, 91080 Marloffstein; DE;
HENDEL Roland; Eisgrund 5, 91086 Aurachtal; DE;
CIOLAK Mariusz; Brüxer Strasse 1, 91052 Erlangen; DE;
LEIHBECHER Heiko; Ligusterstr. 20, 90530 Wendelstein; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Šachtový horný diel 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.06.2022 
   Maximálna platnosť do  26.06.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2012 09/2012 SC4A
 
EP 1902181
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 01.06.2012 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.05.2013 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.05.2014 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.05.2015 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 26.05.2016 11 232,00 EUR
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.05.2017 12 265,50 EUR
7 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 04.05.2018 13 298,50 EUR
8 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 17.05.2019 14 331,50 EUR
9 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 07.05.2020 15 365,00 EUR
10 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 03.05.2021 16 398,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1902181
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.05.2012 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.06.2012 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 14.06.2012 Typ Odoslané
4 Plná moc 25.06.2012 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.08.2012 Typ Odoslané
EP 1902181
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku