Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1901755
(11)  Číslo patentu  8320 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06754678.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.07.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1901755 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.09.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PD20050207 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.07.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.03.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.03.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/728  A61K 38/43  A61K 47/26  A61K 47/36  A61P 43/00  A61P 27/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2006/006616 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/006484 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.; Via Ponte della Fabbrica 3-A, 35031 Abano Terme (Padova); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VACCARO Susanna; Fidia Farmaceutici S.p.A., Via Ponte della Fabbrica, 3/A, I-35031 Abano Terme; IT;
GENNARI Giovanni; Fidia Farmaceutici S.p.A., Via Ponte della Fabbrica, 3/A, I-35031 Abano Terme; IT;
CALLEGARO Lanfranco; Fidia Farmaceutici S.p.A., Via Ponte della Fabbrica, 3/A, I-35031 Abano Terme; IT;
GIANNELLI Antonio; Fidia Farmaceutici S.p.A., Via Ponte della Fabbrica, 3/A, I-35031 Abano Terme; IT;
CARUSO Salvatore; Fidia Farmaceutici S.p.A., Via Ponte della Fabbrica, 3/A, I-35031 Abano Terme; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nové farmaceutické kompozície obsahujúce kyselinu hyalurónovú alebo jej deriváty a kolagenázu na topickú liečbu rán, popálenín a vredov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.07.2023 
   Maximálna platnosť do  05.07.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.03.2011 3/2011 SC4A
 
EP 1901755
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.12.2010 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1901755
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.07.2011 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.06.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.06.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.06.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.06.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.06.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.06.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.06.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.06.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.06.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.06.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 20.06.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1901755
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.12.2010 Typ Doručené
Plná moc 08.12.2010 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.12.2010 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.02.2011 Typ Odoslané
EP 1901755
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku