Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1890871
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06753260.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.06.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1890871 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102005030163 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.06.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.02.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 15/08  B65D 65/40   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  DE2006000989 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2006131104 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Greif Flexibles Trading Holding B.V.; Schipholweg 101, 2316 XC Leiden; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TAVSANLI, Bülent9 Paliye Sitesi; F-Blok Daire 8 Sahil yolu Kartal, Istanbul; TR;
DOGAN, Afsin; Kartaltepe Mahi Pelinisok 4 Daire 12 Yildiz apartmani, Bakirkoy, Istanbul; TR;
GREWE, Andreas; Kösterskamp 17, 48432 Rheine; DE;
BOSTAN, Atilla Teoman; Talatpasa Caddesi Udi nevres sok 8, Daire 8 Bahcelievler, Istanbul; TR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 1890871
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1890871
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1890871
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 1890871
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku