Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1889059
(11)  Číslo patentu  6088 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06744011.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.05.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1889059 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.07.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  685422 P, 0510943 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.05.2005, 27.05.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.02.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 33/53  G01N 33/574  G01N 33/564   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2006/001944 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/126008 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ONCIMMUNE LIMITED; Clinical Sciences Building, City Hospital, Hucknall Road, Nottingham NG5 1PB; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ROBERTSON John Forsyth Russell; Professorial Unit of Surgery, City Hospital, Hucknall Road, Nottingham NG5 1PB; GB;
BARNES Tony; 5007 Village Terrace Drive, Dunwoody, Georgia 30338; US;
MURRAY Andrea; Onc-Immune Ltd., Biocity Nottingham, Pennyfoot Street, Nottingham NG1 1GF; GB;
CHAPMAN Caroline; Tumour Immunology, Clinical Sciences Building, University of Nottingham, Hucknall Road, Nottingham NG5 1PB; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Vylepšené metódy imunoanalytických stanovení 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.05.2022 
   Maximálna platnosť do  26.05.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2010 01/2010 SC4A
2 Sprístupnené opravené preklady európskych patentových spisov 07.04.2010 04/2010 SC4A
 
EP 1889059
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 24.05.2010 5 99,50 EUR
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 25.05.2011 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 09.05.2012 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.05.2013 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 07.05.2014 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 05.05.2015 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 04.05.2016 11 232,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 04.05.2017 12 265,50 EUR
9 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 02.05.2018 13 298,50 EUR
10 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 14.05.2019 14 331,50 EUR
11 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 12.05.2020 15 365,00 EUR
12 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 03.05.2021 16 398,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1889059
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.09.2009 Typ Doručené
1a Plná moc 30.09.2009 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.10.2009 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.12.2009 Typ Odoslané
4 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.01.2010 Typ Platba
5 Opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.01.2010 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.03.2010 Typ Odoslané
EP 1889059
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku