Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1893391
(11)  Číslo patentu  10821 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06742835.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.05.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1893391 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.08.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102005029212, 102005056163 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.06.2005, 23.11.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.03.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.04.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B28B 11/08  B28D 1/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2006/004292 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/136235 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BAUSTOFFWERKE GEBHART & SOHNE GMBH & CO. KG; Hochstrasse 2, 88317 Aichstetten; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GEBHART Hans; Im Unterdorf 7, 87700 Memmingen; DE;
STAEHLE Manfred; Greiters 388, 87764 Legau; DE;
WERNER Roland; Hart 46, 87700 Memmingen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenia na umelé starnutie kamenných výrobkov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.05.2022 
   Maximálna platnosť do  09.05.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2012 04/2012 SC4A
 
EP 1893391
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 17.04.2012 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.04.2013 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 09.04.2014 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.04.2015 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.04.2016 11 232,00 EUR
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 12.04.2017 12 265,50 EUR
7 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.04.2018 13 298,50 EUR
8 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 29.04.2019 14 331,50 EUR
9 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 07.05.2020 15 365,00 EUR
10 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 03.05.2021 16 398,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1893391
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.11.2011 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2011 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 19.12.2011 Typ Odoslané
4 Plná moc 25.01.2012 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.03.2012 Typ Odoslané
EP 1893391
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku