Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1880565
(11)  Číslo patentu  5692 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06742314.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.05.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1880565 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.12.2008 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102005022925 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.05.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.01.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2009 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 16/18  H04W 16/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2006/000792 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/119743 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  T-Mobile International AG; Landgrabenweg 151, 53227 Bonn; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PFEIFFER Bernd; An der Strunde 19, 51465 Bergisch Gladbach; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Generovanie prevádzkovej databázy vztiahnutej na miesto v rádiovej sieti 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.05.2022 
   Maximálna platnosť do  08.05.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2009 11/2009 SC4A
 
EP 1880565
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 02.04.2009 4 82,50 EUR
2 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 03.05.2010 5 99,50 EUR
3 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 28.04.2011 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 30.04.2012 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.04.2013 8 149,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 06.05.2014 9 165,50 EUR
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.04.2015 10 199,00 EUR
8 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 29.04.2016 11 232,00 EUR
9 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.04.2017 12 265,50 EUR
10 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.04.2018 13 298,50 EUR
11 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 29.04.2019 14 331,50 EUR
12 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 10.12.2019 15 365,00 EUR
13 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 03.05.2021 16 398,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1880565
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.03.2009 Typ Doručené
1a Plná moc 31.03.2009 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.04.2009 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 01.06.2009 Typ Odoslané
4 Plná moc 19.06.2009 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.10.2009 Typ Odoslané
EP 1880565
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku