Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1910622
(11)  Číslo patentu  5286 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06741052.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.06.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1910622 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.01.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12382005 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.07.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.04.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.07.2009 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01F 15/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2006/000257 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2007/009134 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DELTA BLOC International GmbH; Kirchdorfer Platz 1, 2752 Wöllersdorf-Steinabrückl; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  REDLBERGER Alfred; Scheib 40, A-3631 Ottenschlag; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Zvodidlová stena 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.06.2022 
   Maximálna platnosť do  23.06.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.07.2009 7/2009 SC4A
2 Zmeny mien 02.04.2020 4/2020 TC4A
 
EP 1910622
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.04.2009 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1910622
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 19.06.2009 82,50 EUR 4
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 21.06.2010 99,50 EUR 5
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 17.06.2011 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.06.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 14.06.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.06.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.06.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 16.06.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.06.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 11.06.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 14.06.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 11.06.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 10.06.2021 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1910622
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.04.2009 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.04.2009 Typ Platba
Plná moc 24.04.2009 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.06.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 23.01.2020 Typ Doručené
Plná moc 23.01.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.01.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 23.01.2020 Typ Doručené
Plná moc 23.01.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.01.2020 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 01.04.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 21.09.2022 Typ Odoslané
EP 1910622
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.03.2020 DELTA BLOC International GmbH Delta Bloc Europa GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku