Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1900079
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06737405.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.03.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1900079 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  136639 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.05.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.03.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02K 5/124   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2006008229 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2006127088 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Siemens Energy, Inc.; 4400 Alafaya Trail, Orlando FL 32826-2399; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FREAL, David M.; 15855 Old Cheney Hwy, Orlando, Florida 32833; US;
FARLEY, Samuel R.; 3531 Hollow Oak Lane, Oviedo, Florida 32765; US;
EMERY, Joseph Marcus; 3101 Juneberry Terrace, Oviedo, Florida 32766; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 1900079
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1900079
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1900079
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 1900079
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku