Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1853679
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06737345.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.03.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1853679 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.11.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  732769 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.11.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.11.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09K 5/04  C09K 3/30  C08J 9/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2749623; 14161825.6 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2006008164 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2006094303 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  E. I. du Pont de Nemours and Company; 1007 Market Street, Wilmington, DE 19898; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MINOR, Barbara, Haviland; 233 Greenhaven Drive, Elkton, Maryland 21921; US;
RAO, Velliyur, Nott, Mallikarjuna; 1 Georgetown Avenue, Wilmington, Delaware 19809; US;
BIVENS, Donald, Bernard; 210 West Locust Lane, Kennett Square, Pennsylvania 19348; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2749623; 14161825.6 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 1853679
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1853679
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 1853679
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku