Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1861982
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06726501.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.03.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1861982 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.10.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.12.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  GB2006001088 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2006100503 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  3G Licensing S.A.; 6, Avenue Marie Thérèse, 2132 Luxembourg; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHEN, Xiaobao; 17 Beech Drive, Swindon, Wiltshire SN5 5DQ; GB;
LUCAS, Philippe; 12, rue du Vauboyen, F-91570 Bievres; FR;
HARRIS, Martin Barkley; 22 Kingsholm Road, Southmead, Bristol BS10 5LH; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 1861982
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1861982
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1861982
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 1861982
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku