Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1869921
(11)  Číslo patentu  6312 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06723492.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.03.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1869921 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.08.2009 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102005014639 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.03.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.12.2007 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.02.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06Q 20/00  G07F 7/10  H04L 9/40  H04W 12/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2006/002448 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/102999 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  T-Mobile International AG; Landgrabenweg 151, 53227 Bonn; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KRAMARZ-VON KOHOUT Gerhard; Reuterstr. 131, 53113 Bonn; DE;
MOHRS Walter; Rosenhain 3, 53123 Bonn; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob na zlepšenie ochrany proti zneužitiu pri čipovej karte a čipová karta na uskutočnenie spôsobu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.03.2023 
   Maximálna platnosť do  17.03.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.02.2010 2/2010 SC4A
 
EP 1869921
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.11.2009 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1869921
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 17.02.2010 99,50 EUR 5
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 08.03.2011 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.03.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 11.03.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 07.03.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 10.03.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 10.03.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 09.03.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 05.03.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 11.03.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 10.12.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 04.03.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 03.03.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1869921
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.11.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 12.11.2009 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.11.2009 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.01.2010 Typ Odoslané
EP 1869921
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku