Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1871197
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06721732.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.03.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1871197 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.03.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  666195 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.03.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.01.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47C 7/18  B29C 33/38  B29C 33/42  B60N 2/70   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CA2006/000471 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/102751 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WOODBRIDGE FOAM CORPORATION; 4240 Sherwoodtowne Blvd., Suite 300, Mississauga,Ontario L4Z 2G6; CA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SAN MIGUEL Edgardo A.; 3 Maxon Avenue, Leamington, Ontario N8H 2E1; CA;
MAGEE Robert B.; 10108 Airport Road, Caledon East, Ontario L0N 1E0; CA;
CLARCK Leslie E.; 77 Heather Avenue, Cambridge, Ontario N3C 3C1; CA;
MILLER David J.L.; 6 Taylorwood Avenue, Bolton, Ontario L7E 1J2; CA;
GENYN Larry; 3845 Brinwood Gate, Mississauga, Ontario L5M 7H3; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Penový sedadlový prvok, forma na jeho výrobu a spôsob výroby danej formy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 1871197
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1871197
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 17.05.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1871197
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.04.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 06.07.2022 Typ Odoslané
EP 1871197
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku