Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1890863
(11)  Číslo patentu  9363 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06721356.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.04.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1890863 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.12.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2005901859 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.04.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.02.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.08.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 63/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AU2006/000474 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/108216 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SEKISUI Rib Loc Australia Pty Ltd; 587 Grand Junction Road, Gepps Cross, SA 5094; AU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BATEMAN Ian Roger; 3 Short Street, Marino, S.A. 5049; AU;
MAYMAN Craig Anthony; 23 Yurilla Drive, Bellevue Height, S.A. 5050; AU 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kastler Anton, Patentová a známková kancelária; Súmračná 12, 821 02 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na vystielanie podzemného a čiastočne zaplaveného potrubia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.04.2022 
   Maximálna platnosť do  10.04.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.08.2011 08/2011 SC4A
 
EP 1890863
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 11.04.2011 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.03.2012 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.04.2013 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.03.2014 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 07.04.2015 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 05.04.2016 11 232,00 EUR
7 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.02.2017 12 265,50 EUR
8 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 01.03.2018 13 298,50 EUR
9 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 09.04.2019 14 331,50 EUR
10 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 30.03.2020 15 365,00 EUR
11 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 07.04.2021 16 398,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1890863
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.05.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 17.05.2011 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 26.05.2011 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.08.2011 Typ Odoslané
EP 1890863
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku