Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1872796
(11)  Číslo patentu  10510 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06714545.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.02.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1872796 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.09.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2005050991 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.02.2005 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.01.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.02.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 45/06  A61K 31/192  A61K 31/196  A61K 31/381  A61K 31/40  A61K 31/403  A61K 31/423  A61K 31/53  A61K 31/5415  A61K 47/08  A61K 47/10  A61K 9/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2006/303406 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2006/090833 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.; 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YOSHITAKE Kazuhisa; c/o Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408 Tashirodaikanmachi, Tosu-shi, Saga, 8410017; JP;
ATARASHI Kenji; c/o Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., Tsukuba Research Laboratories, 25-11, Kannondai 1-chome, Tsukuba-shi, Ibaraki, 3050856; JP;
KUWAHARA Tetsuji; c/o Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., Tsukuba Research Laboratories, 25-11, Kannondai 1-chome, Tsu kuba-shi, Ibaraki, 3050856; JP;
IKESUE Koichi; c/o Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, Tashirodaikanmachi, Tosu-shi, Saga, 8410017; JP;
SAKAI Michinori; c/o Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., Tsukuba Research Laboratories, 25-11, Kannondai 1-chome, Tsukuba-shi, Ibaraki, 3050856; JP;
HASHIMOTO Yoshiaki; c/o Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408 Tashirodaikanmachi, Tosu-shi, Saga, 8410017; JP;
TSURUDA Kiyomi; c/o Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, Tashirodaikanmachi, Tosu-shi, Saga, 8410017; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Transdermálny prípravok na vonkajšie použitie obsahujúci nesteroidné protizápalové/analgetické činidlo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.02.2022 
   Maximálna platnosť do  24.02.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.02.2012 2/2012 SC4A
 
EP 1872796
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.11.2011 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1872796
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.02.2012 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 04.02.2013 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 07.02.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 06.02.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 06.02.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 12.01.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.01.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 29.01.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 27.01.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 13.01.2021 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1872796
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.11.2011 Typ Doručené
Plná moc 16.11.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.11.2011 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.01.2012 Typ Odoslané
EP 1872796
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku