Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 1925615
(11)  Číslo patentu  20141 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  06291762.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.11.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  1925615 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.07.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.05.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.06.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 451/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ZIONEXA; 4 allée du Groupe Nicolas Bourbaki, 631 70 Aubière; FR;
Commissariat á l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives; Bâtiment "Le Ponant D" 25, rue Leblanc, 75015 Paris; FR;
L'UNIVERSITE DE TOURS; 3 rue des Tanneurs BP 4103, 37041 Tours Cedex 1; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Dolle Frédéric; 10 allée de Villeneuve, 91940 Gometz-le-Chatel; FR;
Emond Patrick; 18 rue du Commerce, 37210 Vouvray; FR;
Le Gailliard Joël; Le Blitou, 63160 Reignat; FR;
Hinnen Françoise; 22 rue de la Petite Fontaine, 91430 Vauhallan; FR;
Helfenbein Julie; 39 rue Bonnabaud, 63000 Clermond-Ferrand; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob značenia tropánových derivátov fluórom-18 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.11.2023 
   Maximálna platnosť do  14.11.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.06.2016 6/2016 SC4A
2 Zmeny mien 24.11.2022 22/2022 TC4A
 
EP 1925615
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.10.2015 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1925615
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.10.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.10.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.10.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 17.10.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.10.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 20.10.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 26.10.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 26.10.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 1925615
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.10.2015 Typ Doručené
Plná moc 01.10.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.10.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.05.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 19.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 25.10.2022 Typ Odoslané
EP 1925615
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.04.2016 Orphachem Orphachem
Commissariat á l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives L'UNIVERSITE DE TOURS
L'UNIVERSITE DE TOURS Commissariat á l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.10.2022 ZIONEXA Orphachem
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku